Pioniers Magazine januari/ februari/ maart 2018 Thema: Jonge pionier - Page 56

Piet Hurkmans is van huis uit documentairemaker. Hij maakte met name ‘human interest’ documentaires over drijfveren van mensen in ‘binnenwerelden’ waar je als buitenstaander niet zo snel komt. Piet werkte de afgelopen jaren als trainer en coach en is o.a. gespecialiseerd in de kracht van verhalen. Hoe verhalen mensen in organisaties kunnen helpen om transformatie en vernieuwing teweeg te brengen.

Piet’s zienswijze richt zich op wat mensen wél kunnen, op hun talenten en ervaringen. Zijn visie stoelt op het (her)ontdekken en inzetten van het ware potentieel van mensen, door met hen samen hun authentieke verhalen ‘op te graven’ en nieuwe verhalen te creëren die hen bekrachtigen.

Carla de Ruiter, hoofdredacteur van Pioniers Magazine en directeur van de Business School van Servant-Leadership Solutions begeleidt mensen en organisaties bij het realiseren van hun idealen voor een wereld die wél werkt. Zij heeft met hetzelfde getruggeld: veel talenten hebben en zich daar dan helemaal op storten tot de verveling toesloeg en me dan weer op een andere interesse storten. Zij is mede daarom enkele keren in haar bedrijf van doelgroep en missie veranderd.

Ze leerde met vallen en opstaan wat de rode draad was in haar vele missies en kan dat inmiddels goed hanteren. Niet door zichzelf tegen te werken, maar juist door ruimte te geven aan alle verschillende aspecten in haarzelf.

Begeleiding

Deze masterclass wordt begeleid door Piet Hurkmans en Carla de Ruiter, beiden multipotentialites.

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL

Foto Piet: Marcel van Engelenburg