Pioniers Magazine januari/ februari/ maart 2018 Thema: Jonge pionier | Page 50

Scheppingskrachten

Ook jij hebt 13 scheppingskrachten ter beschikking waarmee je de toekomst kunt aantrekken zoals jij wilt. Meer dan ooit vraagt het leven om stuurman van je eigen leven te worden. Met behulp van de wijsheid van de Maya’s kunnen we de overstap van leven vanuit slachtofferschap naar leven vanuit kracht maken en van overleven naar leven, van macht naar overgave. Je ziel is leidend in je leven. Ontdek met behulp van het gedachtegoed van de Tzolkin het waarom van de gebeurtenissen in je leven nu. Leer je les en laat vervolgens los wat je niet langer dient. Onze kinderen zullen je er dankbaar voor zijn.

Oer-vertrouwen

Jonge pioniers leven vanuit verbinding met hun innerlijk kompas. Ze weten wie ze zijn en wat ze hier te doen hebben. Het IK-KOMPAS is vanuit de Tzolkin een hulpmiddel dat kinderen (en het-kind-in-volwassenen) vanuit de Maya-astrologie inzicht geeft in hun zielskracht. Wanneer je weet wie je werkelijk bent en hoe je je eigen pad loopt, kleurt de wereld lichter. Vanuit liefde en verbinding leef je je eigen kleur en breng je dat wat bij jouw unieke kern hoort. De wereld snakt naar jonge pioniers, naar transformatie en vernieuwing. Daarvoor heeft hij de steun en hulp nodig van volwassenen. Die volwassene ben jij!

In het prenten-leerboek Tzolkind; Opgroeien vanuit verbinding met de Bron, maak je verbinding met de 20 oer-eigenschappen die jij ter beschikking hebt en die van jou een heel, puur mens maken. Ze zijn in dichtvorm beschreven vanuit hun kracht. Een toverspreuk helpt je vanuit deze kracht te leven.

In hoeverre leef jij vanuit vertrouwen? Geloof je dat het universum je altijd geeft wat je nodig hebt zelfs als alles tegen lijkt te zitten? Dit is het oer-vertrouwen dat vanuit de wijsheid van de Maya’s bij de oer-eigenschap vertrouwen hoort. Met geïnspireerd communiceren wordt bedoeld dat je je eigen waarheid vertelt, dat je je laat horen, ook al denkt iedereen anders. Bij overgave hoort de vraag of jij de controle los durft te laten en vanuit overgave durft te leven. Zelf ben ik nu vier jaar bewust actief met de mogelijkheden vanuit de Tzolkin. Ik merk dat er een verschuiving komt en dat ik meer oer-eigenschappen vanuit hun kracht leef. Dit zie ik terug in ons gezin: doordat ik nu in balans ben, zijn ook onze pubers in balans en staan ze zelfbewust en sociaal in het leven.

Informatie:

www.tzolkind.nl

Het prenten-leerboek Tzolkind; Opgroeien vanuit verbinding met de Bron

€ 29,50

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL