Pioniers Magazine januari/ februari/ maart 2018 Thema: Jonge pionier - Page 48

wanneer. Waarom-vragen zijn minder geschikt: hierdoor klappen kinderen vaak dicht omdat ze een schuldgevoel impliceren. Vermijd deze dus liever.

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL

Illustratie: Velusariot