Pioniers Magazine januari/ februari/ maart 2018 Thema: Jonge pionier - Page 47

maar. Rustig maar” en vervolgens zo snel mogelijk naar een oplossing zocht zodat zij zich weer fijn zouden voelen.

Wanneer we kinderen van jongs af aan in verbinding met hun hart en kern laten leven, groeien ze op als pioniers. Een pionier is niet bang. Hij gebruikt zijn nieuwsgierigheid, onbevangenheid, moed en wijsheid. Hij gaat als het nodig is van het gebaande pad af. Hij onderzoekt de mogelijkheden en volgt zijn verlangen. Dit is wat kinderen doen als ze 1 of 2 jaar zijn en een gezonde hechting hebben meegekregen. Ze voelen zich één met alles en iedereen en leven vanuit die verbinding. Ze volgen hun hart en wanneer ze willen bouwen, pakken ze blokken, wanneer ze naar buiten willen, pakken ze hun jas. Wanneer ze boos zijn, laten ze dat horen en wanneer ze pijn hebben, huilen ze. Dit blijven ze doen wanneer ze daarin door hun ouders voorgeleefd worden.

Oer-eigenschappen

In deze huidige overgangstijd wordt van ouders meer dan ooit om bewustzijn gevraagd. Bewust zijn van hoe je reageert, welke (onbewuste) verwachtingen je hebt of welke (onbewuste) angsten je drijven. Daar waar je niet vanuit je hart leeft, zal je kind je spiegelen en doet dit door onhandig of moeilijk gedrag, emoties of ziekte. Het is de kunst om daar doorheen te kijken en de onderliggende boodschap achter te zien. De oer-eigenschap Witte Spiegel uit de Tzolkin vertelt je namelijk dat wat je mooi vindt aan de ander, iets in jezelf is wat geïntegreerd mag worden. Dat wat je moeilijk vindt aan een ander, vraagt in jezelf om transformatie. Het is niet het moeilijke gedrag van je kind waar je last van hebt. Het is een eigen (onbewust en verdrongen) deel dat je via je kind herkent en in jezelf tot heling wilt laten komen.

Kinderen hebben richting in hun leven nodig. Ze vragen van jou om liefde, vrijheid, openheid en begrenzing. Het zijn wijze zielen die met hun eigen ervaring uit vorige levens bij je gekomen zijn. Dit wil niet zeggen dat je ze helemaal vrij moet laten.

Bij de oer-eigenschap van de Blauwe Adelaar hoort visie. Een adelaar ziet het grote plaatje: hij leeft vanuit het grote geheel en ziet van daaruit de kleinste noden. Daar waar het om de veiligheid en het emotionele welzijn van kinderen gaat, zal hij begrenzen en assertief zijn. Hij vertelt kinderen daarmee dat ze belangrijk voor hem zijn en dat hij meer kan overzien dan hun prille, korte-termijn bewustzijn.

Een andere oer-eigenschap staat voor strijdvaardigheid. Hierbij hoort de Gele Krijger. Met zijn intelligentie en wijsheid strijdt hij voor de goede zaak. Hij weet dat je geluk niet uit een boek kunt leren. Geluk ontstaat wanneer je in verbinding staat met je innerlijke stem en je je innerlijke leiding volgt. Hij bereikt dit door veel vragen te stellen. Kinderen hebben van volwassenen dus veel open vragen nodig. Dit zijn vragen die beginnen met: wie, wat, waar, hoe en wanneer. Waarom-vragen zijn minder geschikt: hierdoor klappen kinderen vaak dicht omdat ze een schuldgevoel impliceren. Vermijd deze dus liever.

"Kinderen hebben richting in hun leven nodig. Ze vragen van jou om liefde, vrijheid, openheid en begrenzing."

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL