Pioniers Magazine januari/ februari/ maart 2018 Thema: Jonge pionier - Page 38

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL

Ben jij niet een beetje jong om hier al mee bezig te zijn. Toen ik zo oud was als jij, was ik echt met hele andere dingen bezig. Dat inzicht had ik zelf helaas pas dertig jaar later.

Wat bijzonder dat je hier op jouw leeftijd al mee bezig bent. Had ik dat maar gedaan op mijn leeftijd.”

Voor veel van mijn soortgenoten klinkt dit maar al te bekend in de oren. Vervelend? Dat valt wel mee. Het is een schrale troost voor iets waar we al ons leven lang mee hebben geworsteld: een gevoel van anders, onbegrepen en onbestemd zijn. Zowel in relatie tot onze opvoeders en docenten, als tot velen van onze leeftijdsgenoten.

velen van onze leeftijdsgenoten.

Het Heilige Pad Der Verwachtingen

Opvoeders en docenten probeerden ons te leren hoe de wereld werkt. Hier wordt vaak onder verstaan: “Hoe overleef je dit leven?” Niet zelden projecteren ze daarbij hun eigen angsten en onvervulde behoeftes op hun kinderen/leerlingen, waarmee het Heilige Pad Der Verwachtingen goed bedoeld voor jou wordt uitgestippeld. Een veilige studie, een goede baan, een eigen huis, een heteroseksuele relatie, een monogaam huwelijk, een honkvast gezin en pensioengarantie. Bejubeld met de oer-Hollandse mantra’s: “Hang de vuile was niet buiten” en “steek je kop niet boven het maaiveld uit.” Mogelijke andere overwegingen worden consequent afgewend met: “zou je dat nou wel doen?”

Foto: blas