Pioniers Magazine januari/ februari/ maart 2018 Thema: Jonge pionier - Page 15

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL

dat jonge mensen schijnbaar moeite hebben met het ondernemen van dingen of met pionieren. Meer dan ooit besef ik dat dit mede door mijn toedoen is ontstaan en door de maatschappij waarin we leven is vormgegeven.

We ontnemen kinderen al vroeg hun initiatieven en oorspronkelijkheid. Zodra ze naar groep 1 gaan, moeten ze in het gareel lopen van dingen aanleren in plaats van dat ze gebruik leren maken van hun eigen talenten en deze ontwikkelen. Eigen initiatieven worden al snel de kop ingedrukt omdat ze anders niet meer in ‘het systeem’ passen en als ze enthousiast of iets te vrolijk zijn, dan wordt er al snel geopperd dat het kind wellicht aan ADHD lijdt. Dat is jammer en een verspilling van talent.

Jonge pioniers

Ondanks het feit dat ons huidige systeem niet bevorderend is voor zelfinitiatieven en creatieve ontplooiing, breken er toch met enige regelmaat jonge mensen doorheen. Hun kracht en drang iets te ondernemen, is groter dan de remming die in onze maatschappij is ingebouwd. Zelf was ik laaiend enthousiast over de pionierende kwaliteiten van Mirjam de Bruin.

Gedreven door de schadelijke impact op ons milieu kwam zij tot de prachtige gedachte dat als we in staat zouden zijn de component water uit veel van onze producten te halen, verpakkingen kleiner zouden kunnen worden, met als gevolg minder vervuiling en verspilling. Ze won er zelfs een prijs mee.

Kijk maar eens op dit filmpje naar haar verhaal:

"Ondanks het feit dat ons huidige systeem niet bevorderend is voor zelfinitiatieven en creatieve ontplooiing, breken er toch met enige regelmaat jonge mensen doorheen."