Pioniers Magazine januari/ februari/ maart 2018 Thema: Jonge pionier | Page 42

BOEKRECENSIE:

Buiten de kaders denken maakt succesvoller

Groot Denken, Adriaan Wagenaar

Recensent: Carla de Ruiter

Succesvol zijn betekent mogelijkheden zien en kansen benutten. Ook in een markt die grillig en paradoxaal is. Toch blijkt dit vaak lastig. Auteur Adriaan Wagenaar schreef een boek over buiten de kaders denken. Volgens hem kan iedereen een routine ontwikkelen die ervoor zorgt dat je een nieuwe standaard krijgt, namelijk: succesvoller worden door buiten de kaders te leren denken.

Hoe kun je kansen grijpen die anderen niet zien? Wagenaar beschrijft in grofweg twee delen in zijn boek hoe je dat doet. Het eerste deel gaat over waarom Groot Denken belangrijk is en geeft boeiende achtergrondinformatie over het thema. Deel twee gaat over de toepassing van Groot Denken. Daarin staan allerlei creatieve oefeningen voor organisaties of voor jezelf, om buiten de lijntjes te kleuren.

Kinderwijsheid

Adriaan Wagenaar heeft een bijzondere invalshoek voor dit boek gevonden: hij leert je te kijken door de ogen van een kind. Hij werkt zelf met kinderen in organisaties en je leest prachtige uitspraken van kinderen die als betekenisvolle wijsheden het boek illustreren. Ze zijn zorgvuldig gekozen en ik merkte dat ik regelmatig met een glimlach op mijn gezicht zat te lezen. Het is een verrassend boek omdat het met een eenvoud is geschreven die mij aanspreekt. Nu eens geen ingewikkelde managementtaal, maar duidelijk een doorleefd verhaal dat de auteur ook zelf heeft meegemaakt, getuige de vele mooie voorbeelden die hij aanhaalt uit zijn eigen werk(veld).

Alle kapitaalbronnen benutten

De kern van Groot Denken ligt volgens de auteur in het goed gebruiken van de kapitaalbronnen geld, talent, ideeën, relaties en bezieling. Vaak staren we ons bij het starten van een bedrijf of een project blind op het niet hebben van de eerste kapitaalbron geld, maar vaak zijn de andere kapitaalbronnen veel belangrijker om mee aan de slag te gaan. De laatste drie kwaliteiten, ideeën, relaties en bezieling vormen volgens Wagenaar het kinderbrein. Stap voor stap legt hij uit hoe je deze het beste kunt benutten en wat dat kan betekenen voor je organisatie, je leiderschap en/of je project. Ik vond dat vooral een helder verhaal en goed om als achtergrondinformatie tot me te nemen. Verderop in het boek haalt hij de theorie herhaaldelijk aan zodat het ook gaat leven voor de lezer.

Vastgeroest denken

Wat ik boeiend vind in het boek is dat zijn visie op kinderen goed aansluit bij waar we in de maatschappij niet altijd bewust van zijn: het onderwijs leert kinderen aan om de beste te zijn en als je ze vragen stelt, geven kinderen vaak een sociaal wenselijk antwoord. In het boek wordt dan ook duidelijk wat de valkuilen zijn als je met kinderen werkt ten behoeve van organisatieverandering. Ik kan me voorstellen dat dit boek ook voor ouders een prachtige handreiking is, want zodra we eenmaal de volwassen wereld betreden, vertonen we al snel vastgeroest denken. Onze kinderen zijn daarbij nou eenmaal de volgende generatie en die willen we goed voorbereiden op de toekomst.

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL