Pioniers Magazine januari/ februari/ maart 2018 Thema: Jonge pionier | Page 11

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL

Talentklas

Op school hebben we veel goede docenten rondlopen en daar voel ik een klik mee. Mijn leraar biologie en scheikunde is heel begaan met de natuur en in zijn lessen vertelt hij inspirerend en leerzaam over een meer duurzame wereld. Ik zit op een school in een talentklas in mijn woonplaats Huizen. In deze talentklas zitten hoogbegaafde kinderen die of onderpresteren, dus minder laten zien dan ze kunnen, of juist overpresteren, dus wel een twaalf of een dertien kunnen halen in plaats van een tien. Daar is meer aandacht voor. In de vierde klas wordt het losgelaten en zitten we weer in het reguliere onderwijs zodat we dan niet afgezonderd blijven van de normale school.

Al onze docenten zijn opgeleid om ons les te kunnen geven en ons te kunnen begrijpen. We hebben een hele drukke klas. We hebben vooral een consequente docent nodig die op de regels let. In deze talentklas voel ik me thuis, want ik kan zelf veel verdieping aanbrengen. Als je zelf een project wilt starten, dan kan dat. Er is zelfs een potje voor mensen die naar het buitenland willen om daar iets te leren.

Elektrisch rijden is niet duurzaam

Ik kan me storen aan onze regering. Ze zijn met hun eigen dingen bezig, met eigen politieke partijtjes. Ze zouden moeten kijken naar wat het beste voor iedereen en het land is. Ik vind dat dat te weinig gebeurt.

Degene die op de plaats van Mark Rutte komt, zit er 4 jaar. In plaats van over vier jaar te kijken wat er moet gebeuren, is het noodzakelijk dat er gekeken wordt wat er over 10 jaar gebeurt of over 25 jaar. Het is een feit dat Nederland ergens onderaan bungelt op de lijst van duurzame landen. Daar schrik ik van. We zijn geen duurzaam land.

Shell is nog steeds bezig met fossiele brandstoffen en wil niets weten van duurzame alternatieven. Er gaat zoveel geld in om en daarmee hebben ze ook veel invloed, waardoor ze niet snel overstag gaan. Wat niet veel mensen weten, is dat elektriciteit van nu nog steeds wordt opgewekt door kolencentrales.

Elektrisch rijden is daarmee niet echt een stap in de goede richting. Onze wereld wordt pas echt duurzaam als we afscheid nemen van gas, benzine en kolen op elk vlak. Onze grondstoffen zijn bijna op. Het tij is absoluut te keren. Ik hoop daar iets aan bij te mogen dragen, nu en in de toekomst. Ik hoop dat ik nu het verschil al maak en dat ik mensen kan inspireren en bewust maken dat die duurzame wereld er snel moet komen.

Interview: Carla de Ruiter

"Wat niet veel mensen weten, is dat elektriciteit van nu nog steeds wordt opgewekt door kolencentrales. Elektrisch rijden is daarmee niet echt een stap in de goede richting. "

Volg Joost op Twitter!