Pioniers Magazine jan/ febr/ maart 2019 | Visie & missie - Page 50

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL

Integrale politiek,

hét antwoord op

bekvechterij

A

Auteur: Leida Schuringa

Opvallend is dat politici vooral blijven bekvechten en groter - liefst de grootste - willen worden. Velen denken dat het volgen van ‘de stem van het volk’ hen tot dat succes brengt. De angst voor stemmenverlies, de angst om voor een ‘intellectueel’ aangezien te worden die geen voeling met ‘het volk’ heeft, de angst om buiten de ‘groep’ (de politieke elite) te vallen, al deze angsten zijn slechte raadgevers voor de moedige politici die we nu nodig hebben. De stem van het volk leidt niet per se tot de meest wijze oplossingen (zie Hitler Duitsland of de recente verkiezingen in Brazilië).

Hoe is de democratische ontwikkeling in ons land tot nu toe verlopen? Waar en waarom lopen we vast? In dit artikel vind je een analyse van de huidige situatie en een richting om verder te komen.