Pioniers Magazine jan/ febr/ maart 2019 | Visie & missie | Page 14

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL

Marieke, wij kennen elkaar maar veel lezers van Pioniers Magazine kennen jou niet. Hoe zou jij jezelf willen voorstellen?

Dat is altijd een hele mooie openingsvraag, want dan komt meteen naar voren welke rollen ik allemaal vervul in mijn leven. Ondanks het risico dat je dan rollen overslaat doe ik toch maar een poging. Ik ben sinds 7 jaar moeder van mijn tweelingdochters Anna en Floor. Verder ben ik al 25 jaar de vriendin en later ook echtgenote van Alwin. En daarnaast vervul ik binnen mijn familie de rollen van dochter, zus, schoondochter, schoonzus en nicht. In mijn vrije tijd vervul ik de rol van (beste) vriendin, model, af en toe zangeres en heel vaak sportmaatje. In mijn werkleven vervul ik tot slot nog de rollen van collega en leidinggevende.

In al die rollen ben ik mezelf. Dat mezelf zijn is voor mij een heel belangrijke waarde en dat is niet altijd gemakkelijk. Het levert ook ingewikkelde situaties op waarbij het goed is te reflecteren op wat er gebeurt en me te realiseren dat de enige invloed die ik in dat soort situaties heb de invloed is die ik op mijn eigen gedrag kunt uitoefenen. In alle voorkomende situaties en onder iedere omstandigheid. Mijn kernwaarden die ik al vanaf het moment dat ik op deze aarde ben geworpen heb ontwikkeld, zijn autonomie, rechtvaardigheid en gelijkheid. Van daaruit probeer ik iedere dag weer te leven. Dat gaat met vallen, opstaan en weer doorgaan.

Wat drijft jou in de zin van: waar ligt jouw passie?

Mijn passie. Dat is zo’n woord waar je dan even goed over moet nadenken. Want ik ben een heel gepassioneerd mens en dan is het heel moeilijk om te benoemen wat nu exact die passie is. Ook de vraag "Wat drijft jou" helpt dan niet echt mee. Want ook daarvoor geldt in mijn geval: ik ben een gedreven mens. Eigenlijk zou je dus kunnen zeggen dat ik alles in mijn leven gepassioneerd en gedreven doe en daarmee is het leven dus mijn passie en mijn drijfveer. Alles wat op mijn pad komt, bekijk ik vanuit dat oogpunt. Ik geloof niet in de maakbaarheid van het leven. Het leven is voorbestemd en daarmee leef ik dus ook heel gepassioneerd en gedreven in het NU. Dat is overigens ook meteen mijn valkuil. Want als je altijd vanuit je passie en gedrevenheid leeft dan is het nemen van rust en even beschouwen en kijken wat zich nu voor jouw ogen afspeelt iets wat ik mezelf moet gunnen en waar ik mezelf ook op moet wijzen. Het mooie is wel dat ik door de jaren heen hier steeds vaker toe verleid word. Niet alleen door de leergangen die ik op het gebied van persoonlijk leiderschap heb gevolgd, maar ook door de mensen en situaties die voorbij komen.

"In mijn leven doe ik alles gepassioneerd en gedreven"

Daan Fousert in gesprek met Marieke Schnoing-Gels

In ge