Pioniers Magazine jan/febr/maart 2017 Thema: Nieuw Leiderschap | Page 6

“Laat mensen in hun waarde, leg ze niet jouw wil of droom op, maar deel je droom zodat ze wellicht in staat zijn hun eigen droom daarop te bouwen.”

Als je zijn naam in Google zoekt, dan stroomt het scherm vol met suggesties voor pagina’s. De variatie in al die pagina’s tekent ook een beeld van de gevarieerdheid van Daan Fousert als persoon. Hij is niet makkelijk in een hokje te stoppen en uit het gesprek dat hoofdredacteur Carla de Ruiter met hem heeft blijkt dat ook heel duidelijk.

Lees het 'Eigen-Wijs portret' van Daan Fousert, general manager van het Greenleaf Center for Servant-Leadership Europe en onze redacteur nieuw leiderschap ter kennismaking.

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL