Pioniers Magazine april/ mei/ juni 2019 | Servant-Leadership - Page 6

WWW.PIONIERSMAGAZINE.NL

Hij maakt het verschill

Mohamed Acharki woonde tot zijn negentiende in Marokko, tijdens zijn eerste levensjaren was een tent zijn thuis. Nu gaat hij als bestuurder bij Woningcorporatie Zayaz over de huisvesting van grote groepen mensen die zich geen huis kunnen permitteren. Acharki: “Eén van mijn doelen is: Nooit meer ‘nee’ hoeven zeggen tegen mensen.”

Woningcorporatie Zayaz werkt vanuit de sturingsfilosofie ‘sturen met waarde’. Met gedefinieerde sturingsprincipes richten zij zich op ‘het doen van de goede dingen’ en ‘maximaal maatschappelijke waarde toevoegen’. Ook werkt men bij deze woningcorporatie van onder naar boven terwijl men uitgaat van Dienend-Leiderschap: van sturen naar steunen. Medewerkers krijgen veel ruimte en eigen verantwoordelijkheid.

Mohamed Acharki: “De rode draad in mijn leiderschap is het dienen van mensen, er zijn voor de ander. Dat is mijn beweegreden om bij een corporatie te werken. Op maatschappelijk vlak kun je verschillende dingen doen. Ik heb gekozen voor een écht primaire levensbehoefte: ik zorg dat mensen een huis – of beter nog – een thuis hebben.” Dan, met twinkelende ogen en een grote glimlach: “Van de blijdschap van huurders, word ik écht ontzettend blij. Daar doe ik het voor.

Ik droom over het creëren van een beweging vanuit het gedachtengoed ‘De mens centraal’. Daar omheen is alles ondersteunend. Ik zie steeds meer leiders opstaan die het belang van mensen centraal stellen – en dus niet dat van de organisatie. Ik zie graag dat de leefwereld van mensen vóór de systeemwereld komt. Het kost tijd en investeringen om mijn eigen instelling zover te brengen en gelukkig doe ik het niet alleen, maar zorg samen met mijn mensen en netwerk voor groei hierin.

Werken op gevoel

Als ik het heb over mensen dienen, dan gaat het over het invullen van hun behoeften, zonder dat ik daar zelf wat van hoef te vinden. In ons geval gaat het om huurders. Voor deze huurders kunnen we écht een thuis bieden. Het gaat niet alleen om huisvesting, het gaat om participatie. Het is mijn uitdaging om mijn organisatie en medewerkers te laten zien dat het werkt en dat we gezamenlijk dezelfde kant opgaan.”

Al pratende met Acharki ontdek je dat hij op een natuurlijke wijze de filosofie van Dienend-Leiderschap toepast. Hij licht toe: “In je jonge jaren word je gevormd. Ik ben in een omgeving opgegroeid waar geen overheid aan te pas kwam. Ik ben de eerste van de familie die naar school ging. Ik had het geluk dat begin zeventiger jaren een school werd opgericht voor de kinderen van alle dorpen uit de omgeving. Ziekenhuizen waren er niet. Je zorgde voor elkaar, het was één grote familie die lief en leed deelde. Dat is het beeld uit mijn jonge jaren en het spiegelt wat ik nu doe. Boeken over Dienend-Leiderschap lees ik niet. Ik ken de karakteristieken van Dienend-Leiderschap niet. Een blauwdruk kopiëren werkt niet. Ik doe het op gevoel." Bij Mohamed Acharki is empowerment, de ander helpen te groeien en tot betekenis te komen in alles zichtbaar.”