Pioniers Magazine april/ mei/ juni 2017 Thema: Geld en waarde(n)

Pioniers

Magazine

INTERVIEW

Ivo Valkenburg

"Ons geloof in geld kortwiekt ons bewustzijn"

Crowdfunding

De 10 tips van sociaal ondernemer

Tessa Custers

Daan Fousert:

Wat is de waarde van waarden?

Adriaan Wagenaar: "Als je lang met kinderen en managers omgaat, zie je dat we slecht omgaan met ons persoonlijk kapitaal"

Nummer 07

APRIL/ MEI/ JUNI 2017

H├ęt magazine voor betekenisvol ondernemen & nieuw leiderschap

Geld als middel om je blik te verruimen | Ronald de Bruin

THEMANUMMER

Geld &

Waarde(n)