Philippine Showbiz Today Vol 12 no 3 - Page 25

Philippine Showbiz Today 25
February 8 - 21 , 2017

Philippine Showbiz Today 25

14 . Daluyong 17 . Umaga 19 . Pagkain ng sanggol 21 . Kontribusyon 22 . Wari 23 . Tuntunin ng moralidad 28 . Doctor , daglat 30 . Mando 31 . Uri ng saging 35 . Simbolo ng bismuth 36 . Leksiyon 37 . Ugali 39 . Uri ng sasakyang pandagat 40 . Sinauna
8 . Buti 9 . Away 15 . Overtime 16 . Katagang pang-ugnay 18 . Termino sa ahedres 20 . Simot 22 . Utusan 24 . Kata 25 . Sigaw sa taguan 26 . Hangin sa tiyan
27 . Ampunan 29 . Itiniraryo 32 . Marangya 33 . Gamit sa baseball 34 . Tiya 37 . Saka 38 . Pantukoy panao ●
Solution on PAGE 24
PAHALANG : 1 . Importansya 6 . Salok 10 . Silakbo 11 . Maton 12 . Katagang pananong 13 . Sapi
PABABA : 1 . Awa 2 . Gunita 3 . Los Angeles 4 . Uri ng dugo 5 . Larga 6 . Unang bilang 7 . Inumin nakakalasing

Y O U R W E E K L Y

Aquarius ( Jan . 20 – Feb . 18 )
Kailangan mong mag-ipon ng pera dahil may mga obligasyon na darating na hindi mo inaasahan . Iwasan mo ang magpautang lalo na kung malaking halaga ang hinihiling sa iyo . Kaya ka ba niyang bayaran ? Alam mong hindi kaya tiisin mo na lang siya . OK ang ika-5 , 6 , 14 at 15 . Ingat ka sa ika-3 , 4 , 9 at 10 .
Pisces ( Feb . 19 – March 20 )
Iwasan mo ang pagiging maramdamin lalo na kung makakaapekto ito sa relasyon ninyo . Hindi naman niya sinasadya . Patawarin mo na . Oo , nasaktan niya ang damdamin mo . Ang tanong , matitiis mo ba siya kung mawawala siya sa iyo ? Nasa sa iyo ang sagot dito . Lucky ka sa ika-7 at 8 . Ingat ka sa ika-5 , 6 , 12 at 13 .
Aries ( March 21 – April 19 )
Kinikilala kang lider ng iyong barkada . Natutuwa ka naman dahil mataas ang tingin nila sa iyo . Subalit may duda ka rin sa sarili mo , di ba ? Magtapat ka sa kanila lalo na kung hindi mo tiyak na tama ang iyong desisyon . Konsultahin mo sila . Best days mo ang ika-1 , 2 , 9 at 10 . Alalay ka sa ika-7 , 8 , 14 at 15 .
Taurus ( April 20 – May 20 )
Maingay ang iyong katayuan sa komunidad na ginagalawan . Sikat ka . Kaya lang , kakambal ng popularidad ang intriga at selos mula sa iba . May mga humahalukay ng iyong nakaraan kaya ingatan mo ang pakikisalamuha sa mga bagong kakilala . Lucky ang ika-7 , 8 at 15 . Ingat ka sa ika-1 , 7 , 8 , 13 at 14 .
Gemini ( May 21 – June 20 )
Maawain ka . Laging bukas ang iyong puso at palad para tumulong sa kapuwa . OK lang iyan kung talagang nangangailangan ang humihingi ng tulong sa iyo . Huwag kang basta lang magpapautang ng malaking halaga . Baka matapatan ka ng manggagantso . OK ang ika-5 , 6 , 14 at 15 . Kuwidaw ka sa ika-12 at 13 .
Cancer ( June 21 – July 22 )
Gusto mo ang maginhawa ninyong pamumuhay ngayon . Walang problemang napakalaki na hindi mo kayang lutasin . Ang problema lang , para kang magnet sa ibang tao na gustong ipa-ako sa iyo ang problema nila . Gumising ka na at tanggihan mo ang mga linta . OK sa ika-7 at 8 . Stressful ka sa ika-1 , 2 , 14 at 15 .

H O R O S C O P E

Leo ( July 23 – Aug . 22 )
Mahusay kang magpalakad ng negosyo o anumang proyekto na nasa iyo . Subalit kapalit ng husay na ito ay sakripisyong napakalaki . Alagaan mo ang sarili . Kulang ka sa tulog kaya palaging may sakit ka ngayon . Makakapaghintay ang mga proyekto , mag-relax ka muna . OK sa ika-1 , 9 at 10 . Bantay ka sa ika-2 at 3 .
Virgo ( Aug . 23 – Sept . 22 )
Kinalimutan mo na ba ang pag-ibig ? Huwag mong lahatin ang mga nagpapahiwatig sa iyo . Kahit isa sa kanila ay malamang na tapat ang pag-ibig sa iyo . Nagkamali ka noon . Walang makakapagsabi kung mauulit iyon . Makipagsapalaran ka habang may panahon . Good ang ika-3 , 4 , 12 at 13 . Alalay sa ika-5 at 6 .
Libra ( Sept . 23 – Oct . 22 )
Wala ka ngang problema pero may kaibigan ka na napakabigat ng problemang dinadala . Pakinggan mo siya at baka may maitulong ka . Hindi mo man malutas ang problema niya , baka makagaan sa kaniya ang may nakikinig at nagpapayo . Kailangan ka niya . OK ang ika-5 , 6 , 14 at 15 . Ingat ka sa ika-1 , 2 , 7 at 8 .
Scorpio ( Oct . 23 – Nov . 21 )
Lagi mo na lang iniisip ang kapakanan ng pamilya . Walang masama doon kung sinusuklian ka nila ng pasasalamat at pagmamahal . Malalaki na sila , matatanda na at may sarili nang responsabilidad . Orsa na para sarili mo naman ang asikasuhin mo . Lucky days mo ang ika-7 at 8 . Bantay ka sa ika-3 , 4 , 9 at 10 .
Sagittarius ( Nov . 22 – Dec . 21 )
Magigimbal ang tahimik mong buhay dahil sa ipagtatapat sa iyo o madidiskubre mong kalagayan ng isang malapit sa iyo . Huminga ka nang malalim at itikom muna ang iyong bibig . Ngayon ang panahon upang maging kalmado . Pag-aralan mo ang lahat . Masaya ang ika-1 , 2 , 9 at 10 . Kuwidaw ka sa ika-5 , 6 , 12 at 13 .
Capricorn ( Dec . 22 – Jan . 19 )
Nagdatingan na ang mga bills mula noong nakaraang kapaskuhan . Nakakatakot ang laki ng nagastos mo kaya pag-aralan mo kung paano mo mababayaran ang mga utang at nang hindi ka mabaon sa mga interes nito . Iwasan mo muna ang mag-shopping . Good days ang ika-2 , 3 , 11 at 12 . Stressful sa ika-5 , 6 , 14 at 15 . ●
- G . G .