PEC 2006 PEC Matilde Orduña 2006 - Page 8

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola Matilde Orduña 3. Adquisició d'hàbits: Aquests no són només una llista de normatives sinó que són un ajut per al propi desenvolupament de la personalitat de l'alumne. Fonamentalment es tindrà cura en els hàbits d'ordre, de neteja i de treball. 4. El respecte: Envers els elements materials, les normes i les persones que formem la comunitat educativa (companys, professors, monitors, personal no docent...) 5. Educació dels nois i noies en la salut i els hàbits de vida saludables. 6. Recolzament de l’equilibri emocional i l’autonomia personal. 7. Ajudar els alumnes a realitzar-se intel·lectualment i a impulsar les potencialitats del seu pensament. 8. Desenvolupar la capacitat d’experimentar sentiments de pertinença al grup i de col·lectivitat de l’escola. 9. Desenvolupar la capacitat d’organitzar-se en grup i gestionar conjuntament els projectes propis de la classe.