PEC 2006 PEC Matilde Orduña 2006 - Page 7

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola Matilde Orduña referència a l'educació de l'alumne. Hem de treballar conjuntament amb l’objectiu d’educar els alumnes. 4. Reconeixem la diversitat dels valors individuals i de grup que es troben en les nostres famílies assumint les diferències entre aquestes. Procurem potenciar la dimensió social de l'Escola establint vies de comunicació i participació. 2.4. Valors educatius. Els valors educatius que intentem que tinguin una especial importància són: 1. Sociabilitat i convivència: En aquest sentit l'Escola ha de potenciar l'afectivitat, el respecte als altres, l’assoliment de les normes de grup, la mútua solidaritat i la importància del col·lectiu. Ajudar els nois i noies a establir i mantenir relacions personals positives i a esdevenir capaços de participar en la vida dels grups. Han de desenvolupar la capacitat d’escoltar-se els uns als altres. 2. Responsabilitat: No només en el compliment dels deures personals referents a les feines escolars sinó també en el compliment de càrrecs, funcions i deures que els hi correspongui.