PEC 2006 PEC Matilde Orduña 2006 - Page 6

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola Matilde Orduña La cohesió social ha format part d’un dels grans trets d’identitat de l’escola en sintonia a la nova realitat social del barri, que ha passat d’una població eminentment emigrant de la resta d’Espanya a una població on es barregen multitud d’ètnies i nacionalitats, principalment provinents de Sudamèrica i el Marroc. Pretenem assolir com a escola el respecte i compliment de tots els Drets de l'home i de l'infant. 2.3. Principis que ens regeixen 1. Considerem l'educació com un procés dinàmic i social per al qual la persona realitza la seva pròpia individualitat i s'integra harmònicament al medi. Per tant, entenem que cal orientar la formació humana de cara a una educació personalitzada que faciliti la socialització. 2. Veiem en l'Escola la institució on l'alumne ha de trobar la resposta adequada a les necessitats evolutives que configuren la seva identitat individual i social. 3. Creiem que l'escola no pot assolir els seus objectius sense uns mecanismes de comunicació amb la família, comunicació que ha d'estar emmarcada en el respecte al pluralisme d'idees. Per tant, cal una informació mútua i una estreta col·laboració pel que fa