PEC 2006 PEC Matilde Orduña 2006 - Page 5

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola Matilde Orduña 2.- TRETS D'IDENTITAT DE L'ESCOLA 2.1. Escola laica i aconfessional L’escola pública és aconfessional, pluralista i respectuosa amb les opcions religioses en general i es contemplen des d’un punt de vista social, cultural i històric més que com a conviccions religioses. Cap alumne, cap família, cap treballador no podrà ser discriminat per raó de la seva confessionalitat o aconfessionalitat religiosa. 2.2. El pluralisme i els valors democràtics L'Escola Matilde Orduña es manifesta i defineix com escola pública pluralista. Això significa respecte envers a totes les ideologies i creences intentant donar als nens les informacions objectivament perquè progressivament es formin els propis criteris. És una escola oberta a l'entorn i amb una metodologia que prioritza la relació amb l'alumne i un ensenyament personalitzat. En aquest sentit, donat que es tracta d’una escola petita, d’una sola línia, s'intenta donar a l’alumne i les famílies un tracte familiar. Pretén ser una escola igualitària i integradora coherent amb una societat democràtica.