PEC 2006 PEC Matilde Orduña 2006 - Page 4

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola Matilde Orduña Casal del Barri i els diferents Centres regionals d'on provenen els seus habitants. A l'any 1995 es va inaugurar el pont que passa per sobre la Ronda Litoral fent molt més fàcil la comunicació amb el barri de Can Clota. L'Escola Matilde Orduña, neix el curs 1975-1976, com a resultat de la unificació de diferents nuclis educatius com barracons i edificis singulars que ja no existeixen. Amb data 1 de setembre de 1990 la nostra escola va incorporar els alumnes de l’antic CEIP Vicenta Vives, concretament una aula de 8è d’E.G.B. A l’any 1996 es van incorporar a la nostra escola totes les aules del CEIP Eugeni D’Ors, de tal manera que quedaven ordenats els centres públics educatius al barri de Can Vidalet.