PEC 2006 PEC Matilde Orduña 2006 - Page 30

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola Matilde Orduña Aquest projecte educatiu s’aprova el maig de 2006 I està subjecte a les modificacions que es considerin oportunes sota l’aprovació del Consell Escolar.