PEC 2006 PEC Matilde Orduña 2006 - Page 3

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola Matilde Orduña 1.- ANÀLISI DEL CONTEXT. UBICACIÓ I DESCRIPCIÓ DEL BARRI. L'Escola Pública Matilde Orduña es troba situada al barri Can Vidalet, a la localitat d'Esplugues de Llobregat, dins la comarca del Baix Llobregat. Els orígens d'aquest barri es remunten a l'any 1920. Es troba delimitat per l'antic camí del Molí, actual carretera N-II (carrer Laureà Miró); pel torrent de Can Clota (avinguda Ciutat de l'Hospitalet) i pel terme municipal de l'Hospitalet. Aquest és el barri més densament poblat d'Esplugues a causa de l'assentament d'un gran nombre de població immigrada procedent de diverses comunitats autònomes d'Espanya fa uns anys i, en els darrers, provinent de zones extracomunitàries, principalment, població sud- americana. La part més baixa del barri limita amb el municipi de l'Hospitalet i és la més edificada. Al barri hi ha dues escoles públiques més: Joan Maragall i Can Vidalet. A part de les tres escoles esmentades, el barri compta també amb un centre privat, UTMAR, una llar d'infants, Montserrat, un centre d’Educació d'adults i un servei educatiu per les poblacions d’Esplugues i Sant Just Desvern. Hi ha també un gran parc que duu el seu nom, amb zones de joc i d'esbarjo, un Pavelló Polisportiu, un camp de futbol, un