PEC 2006 PEC Matilde Orduña 2006 - Page 28

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola Matilde Orduña a l'escola bé en l'àmbit institucional, com d'alumnes i famílies o bé amb estreta col·laboració amb els professors. No fa tractament. Els mestres poden demanar l’estudi i elaboració de plans individuals de treball juntament amb la psicòloga.