PEC 2006 PEC Matilde Orduña 2006 - Page 27

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola Matilde Orduña 4.3. Serveis escolars. 4.3.1. Menjador escolar. El servei de menjador escolar és obert i adreçat a aquelles famílies de l'escola que opten per deixar el seu fill a dinar al Centre. La gestió del menjador la porta la direcció del centre juntament amb un responsable del claustre. 4.3.2. Secretaria. El servei de secretaria del centre té per funció tramitar tota la documentació acadèmica així com efectuar el servei d'informació. La gestió de la comptabilitat derivada de les aules s’ha incorporat recentment per mitjans telemàtics. 4.3.3. Biblioteca. El servei de Biblioteca és obert a tots els alumnes del centre i la consulta i préstec de llibres es gestiona des de les aules. 4.3.4. Equip d'Assessorament Psicopedagògic: EAP. Aquest equip a través de la seva psicòloga es dedica a col·laborar, participar,orientar i facilitar recursos en diverses activitats que es fan