PEC 2006 PEC Matilde Orduña 2006 - Page 19

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola Matilde Orduña - Participar com escola en les activitats socio-culturals o esportives d'Esplugues i de la comarca, potenciant així el sentiment de pertinença al centre i que l'esperit de solidaritat i col·laboració amb els altres. - Adaptarem la nostra línia a la realitat socio-cultural de cada moment, formant els nostres alumnes que dia rera dia construeixen el nostre país i la nova Europa. 3.2.3. De formació permanent. - Facilitar i promoure la participació dels professors en les activitats de formació permanent organitzades, potenciant així el benefici que aquestes ocasionen en revertir en la millora de la qualitat d'ensenyament que s'imparteix al centre. - Potenciar l'intercanvi d'experiències amb les altres escoles d'Esplugues i de la comarca. - Realitzar un anàlisi freqüent del funcionament de l'escola mitjançant la reflexió comuna de tots els membres de la comunitat educativa. - Formació conjunta de centre amb la realització anual de cursos i assessoraments. 3.3. D'àmbit administratiu.