PEC 2006 PEC Matilde Orduña 2006 - Page 17

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola Matilde Orduña Potenciar la sociabilitat a través de l'afavoriment del respecte mutu i de la creació d'un ambient solidari tant a nivell de grup-classe, com entre companys i mestre. Fomentar el respecte a les normes de convivència de la classe i de l'escola. Creació d'un ambient motivador i relaxant que afavoreixi la imaginació i la creativitat. Respectar al material propi i dels altres. Respectar l'escola i a tot tipus de mobiliari, aparells i material que en ella es troben. Afavorir l'afectivitat com a mostra d'ambient ric, de seguretat i d'equilibri on es reforcin els aspectes positius. Aconseguir el respecte a la persona sense cap mena de discriminació per raons de diferències individuals (sexe, raça, religió, incapacitat,…). Adquirir hàbits de vida sana pel que fa a l'alimentació, l'exercici físic, la higiene personal i la salut mental.