PEC 2006 PEC Matilde Orduña 2006 - Page 15

Generalitat de Catalunya Departament d’Educació Escola Matilde Orduña 2.7 Model de gestió institucional La idea d'una escola democràtica implica la necessitat d'una participació real i efectiva de tots els estaments que la composen en la seva gestió per mitjà dels seus representants elegits. En aquest sentit volem fer dels òrgans de govern de l'escola unes eines de participació per a tothom a través dels canals establerts pel Reglament de Règim Intern. La participació no es possible sense diàleg. Hem de potenciar el diàleg entre tots els membres que formen la comunitat educativa com a únic mitjà per a fer de tots ells veritables responsables i coprotagonistes de l'educació que pretenen donar. Per tant, és molt important la tasca de transmissió de comunicació que exerceixen els pares/mares delegats de curs.