@Pancing June 2021 - Page 2

04-08 PANCING LAYANG LAUTAN HINDI

Maximum Sight Fishing Adrenaline !

10-12` TEKNIKAL LUTJANUS ARGENTIMACULATUS

Pembuli Muara Yang Disegani

14-16 LOKASI SANTAI MEMANCING

Di Pulau Jemur Selangor

17 PRODUK PANCING TERBAHARU

17 BORANG LANGGANAN

18-19 COARSE FISHING

Pengenalan Match Fishing

20-21 TEKNIKAL UDANG GALAH

Si Sepit Biru Di Sana Sini

22-23 PENGHIBRIDAN SPESIES IKAN

Adakah Ia Fenomena Alam Atau Suatu Pencerobohan Baka ?

24-27 SENSASI SANG SIAKAP PUTIH

Siri Informasi Teknikal Spesies Estuari

28-30 SENANGIN KUALA SEPANG

Penantian Masa & Arus Bersesuaian

31 PERSATUAN PEMANCING SEMALAYSIA ( PPSM )

Ancaman Kepada Ikan Asli Tempatan

@ KANDUNGAN

HAK CIPTA TERPELIHARA @ Pancing @ Pancing adalah sebuah majalah yang menyediakan maklumat mengenai dunia memancing , perkembangan dan juga berita terkini dari dalam dan juga luar negara . Pihak penerbit dan Editorial @ Pancing tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kerosakan mahupun kehilangan yang disebabkan oleh maklumat yang diperoleh dari majalah ini termasuk produk mahupun perkhidmatan yang diiklankan . Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dikeluar ulang , disimpan dalam sistem dapat kembali , atau disiarkan dalam apaapa jua bentuk dan dengan apa-apa jua cara , sama ada elektronik , fotokopi , mekanik , rakaman atau lain-lain sebelum mendapat izin bertulis daripada pihak penerbit dan @ Pancing .

# 18

02 | Jun 2021 | @ pancing