Palmera 20

Mostra de textos literaris dels alumnes de primària de l ’ escola
Matilde Orduña Desembre 2020

LA PALMERA

Mostra de textos literaris dels alumnes de primària de l ’ escola

Matilde Orduña Desembre 2020