PaintballX3 Magazine PaintballX3 Euro, November 2012