Other summercard_folder_2018 | Page 3

Sommargåvan förstärker relationen, medan julklappen bekräftar den! Maxa din relation med Summercard Sommargåva förstärker relationen Gåvoekonomin har funnits så länge män- Med en sommargåva till dina anställda och niskan har haft något att ge, och har i alla dina affärsrelationer så kan du maximera tider skapat och förstärkt relationer. Gåvan gåvans effekt. Mottagaren får något förhål- karaktäriseras av att den skall ha ett värde lande vis oväntat. som passar tillfället, den skall ej ha ett synligt pris och den skall överräckas i rätt Med Summercard kan du göra en egen häls- sammanhang. Mottagarens upplevelse för- ning från företaget och företrädesvis skriva stärks om gåvan inte förväntas och gåvan under för hand och även ha en hälsning på anses som en uppoffring, i dagens samhälle nätet när de väljer sin gåva. Summercard ofta ihopkopplat att man tagit sig tid. täcker också in individualism och valfri- het eftersom mottagaren själv får välja Det som har förändrats de sista decennierna sin sommarpresent. Kontaktytorna blir är individualismen och valfriheten, och det också fler än en traditionell present. Själva även när det gäller gåvan. givandet, valet av gåva och mottagandet av favoritvalet. Minst tre gånger tänker mottagaren på givaren! 3