Other summercard_folder_2018 - Page 14

SUMMERCARD.SE Summercard ger dig 20% på Kosta Boda Art Hotel Innehavare av ett Summercard erbjuds 20 % billigare boende på Kosta Boda Art Hotel. Detta unika hotell i de småländska skogarna utlovar med glaskonst, spa och mat en upplevelse utöver det vanliga. CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) Världen står inför många utmaningar som ingen kan lösa på egen hand. Vi måste hjälpas åt att ta ansvar och försöka bidra till att världen blir en bra plats. Vi arbetar med miljö och etik under begreppet CSR (Corporate Social Responsibility). Hållbara produkter Vi tror på klassisk design och bra kvalitet – ett koncept som aldrig blir omodernt. Vi låter dig välja din favoritgåva på egen hand. Då blir det en produkt som du verkligen vill ha och kommer använda, så att vi minimerar onödig konsumtion och förbrukning av jordens resurser. Det är viktigt att våra produkter är säkra och fria från förbjudna ämnen. Alla våra leverantörer måste följa de krav och lagar som gäller för kemikalier i varor. Vi gör även stickprovskontroller för att säkerställa att kraven följs. Vissa av produkterna är miljömärkta och rättvisemärkta. Det syns genom de symboler som visas i anslutning till produkten. hållbarhetskrav t.ex. att inga bekämpningsmedel använts i bomullsodlingen. Du kan även välja att skänka en produkt genom Human Bridge eller Sveriges Stadsmissionertill bättre behövande. Vilka krav ställer vi på everantörens arbetsvillkor? Våra gåvokort använder den uppförandekod som tillämpas av BSCI (Business Social Compliance Initiative). Den ställer bland annat krav på minimilön, reglerad arbetstid och att inget barnarbete får förekomma. Som medlem i BSCI vill vi också att leverantörer ska bli granskade i oberoende kontroller. Det är en kvalitetssäkring för oss, våra leverantörer och för dig. En BSCI-rapport är inget certifi kat. Det är ett verktyg för att kunna övervaka och följa upp produktionen på ett systematiskt sätt. Även den bästa leverantören kan ha brister och då måste det fi nnas ett system för att upptäcka och åtgärda problemen. BSCI är också ett bra sätt för oss företag att samarbeta. New Wave Group har undertecknat Bangladesh Accord, ett internationellt avtal mellan företag och fackförbund för att förbättra säkerheten inom textilindustrin i Bangladesh. Just nu pågår tusentals inspektioner av fabriker i Bangladesh för att kontrollera säkerheten. Det är ett mycket viktigt arbete som kommer få stor genomslagskraft för miljontals människor som arbetar inom textilindustrin i Bangladesh. Mer om miljön Transport och logistik är en nyckelfråga för oss. Vi är medlemmar i CleanShping Network, för att främja hållbar sjöfart. En annan viktig miljöfråga handlar om att skapa hållbara kretslopp. Våra leverantörer tar sitt producentansvar och betalar för de kostnadersom uppstår när våra kunder lämnar förpackningar på insamlingsstationerna för att återvinnas. Gröna Punkten är ett bevis för att våra förpackningar ingår i ett återvinningssystem. Det tycker vi känns bra! * Reservation för eventuella tryckfel Vill du veta mer om vårt CSRarbete? Besök gärna vår hemsida!