Other summercard_folder_2018 | Page 9

M A R K N A D E N S B Ä S TA L O G I S T I K L Ö S N I N G ! Summercard är lätt att distribuera och lätt att lösa in Vi har ett sortiment där det alltid finns minst 100 olika produkter att välja mellan. De produkter som visas på www.inlosen.summercard.se finns alltid på lager. Tar en produkt slut så ersätts den på sidan med en ny. Vi ser till att det finns produkter som tilltalar alla, oavsett kön, ålder och intresse. 1. 2. 3. 4. 9