Orsiad Gazetesi Sayı 70 - Nisan 2018 - Page 16

Elit , Şık ve Estetik !

Elite Serisi ile Şıklık ve Estetik , Modern Çizgide Buluştu

15 YIL GARANTİ
FE004 / AE004 Tarabya
APRIL / NİSAN 2018 ORSIAD JOURNAL OF FOREST INDUSTRY BUSINESSMEN SEKTÖREL / SECTORAL Döşeme piyasası büyüklüğü 2024 yılına kadar 450 milyar doları geçecek Araştırma şirketi MarketStudyRe- port.com, "2017- 2024 dönemi için Küresel Zemin Pazar araştırması" başlıklı 410 sayfalık yeni bir rapor yayınladı. Rapor, özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki konutlarda ve konut dışı binalarda artan inşaat harcamaları, sanayinin büyümesini destekleyeceğine dikkat çekiyor. Küresel inşaat harcamalarının 2024 yılına kadar 16 Trilyon Ame- rikan dolarına ulaşması beklenirken, Çin’in 2024 yılına kadar 2 trilyon Amerikan doları üzerinde küresel altyapı gelişimini sürdüreceği de belirtili- yor. Konut, ticari, misafirperverlik, spor ve sağlık sektörlerinde altyapı geliştirmeye odaklanmak, döşeme pazarındaki büyümeyi destekleyecek. Zemin korumasının gerekliliği, verimli ve görsel olarak çekici ürünler için artan talep ile birleştiğin- de ürün talebi artmaya devam edecek. Otomobil, havacılık ve elektronik cihazlar dahil olmak üzere endüstriyel uygulamalardaki yüksek ürün etkisi, döşeme pazarının boyutunu artıracak. Değişen tüketici yaşam tarzlarının eşlik ettiği hızlı kentleş- me, sanayi talebi için yeni fırsatlar yaratacak. Çevre dostu çözümlerin ortaya çıkması, enerji verimli yalıtım için artan talebin yanı sıra, iş büyümesini de beraberinde getiriyor. Ayrıca, özel- likle konut inşaatı için mali yardımların yanı sıra düzenleyici desteğin de ürün talebini artırması bekleniyor. Sürdürülebilir ve enerji verimli binalar için sıkı düzenlemeler, özellikle gelişmiş ülkelerde endüstriyel güvenlik, döşeme pazarını harekete geçireceği ifade ediliyor. 2024'e kadar LVT’nin Yıllık Bileşik Büyüme Oranı’nın % 6'dan fazlaya çıkması bekleniyor. Geliştirilmiş konfor, esneklik, çevre güvenliği ve kurulum kolaylığı, ürün etkinliğini tetikleyen temel özellikler. Ek olarak, tasarımdaki kolaylık nedeniyle geniş ürün portföyü, iş büyümesi için kazançlı fırsatlar doğuracak. Konut uygulaması, 2024 yılına kadar % 5.5'ten fazla büyümeye şahit olacak. Özellikle ABD ve Avrupa'da konut sektörünün canlanması, ürün talebini körükleyecek. Artan yenileme projeleri- nin yanı sıra, dekoratif zemin kaplamaları için artan talep, sanayinin büyümesini hızlandıran başlıca faktörler. Sanayi segmentinin 2024 yılına kadar 20 milyar ABD dolarını geçmesi bekleniyor. Aşınma ve darbe dayanımı gibi faydaları neden Pז6FFb|KFBfRFYK