Orrefors On Stock AW23 Orrefors On Stock AW23 | Page 3

125 år av stolt svensk formgivning

Namnet Orrefors är inte bara förknippat med ett av Sveriges mest anrika glasbruk . Det har även bidragit stort till svenskt glas starka ställning internationellt .
Från en enkel verkstad vid starten 1898 , kom bruket att utvecklas till en institution i glasvärlden . Det var på 1920-talet som Orrefors , under ledning av formgivare som Simon Gate och Edward Hald , började utmärka sig genom att utveckla nya tekniker , som i sin tur användes för att skapa nya konstnärliga uttryck .
Orrefors spelade en avgörande roll i att etablera Sverige som en ledare inom design och produktutveckling , både som teknisk innovatör och genom engagemanget för att bevara och vidareutveckla traditionellt hantverk . Sedan det internationella genombrottet vid Parisutställningen 1925 , har Orrefors ingått i både permanenta och tidsbegränsade utställningar världen över , ofta som representant för skandinavisk designs höga standard .
Produkterna , som spänner från stilfulla köks- och serveringsartiklar till rena dekorationsföremål , är kända för sin kvalitet , skönhet och innovativa formgivning . Orrefors 125-åriga historia är inte bara en berättelse om glasblåsning och design , utan handlar lika mycket om viljan att fortsätta utvecklas – en ständig strävan att flytta fram gränserna för glasets inneboende möjligheter .