Optimism nr. 29 - Iunie 2016 | Page 3

„ Colaborarea cu ONG-urile ajută studenţii să lucreze în folosul grupurilor și comunităților defavorizate ”

Interviu cu conf . dr . Laura Giurgiu , profesor la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din cadrul Universităţii „ Ovidius ” din Constanţa

Care este , în opinia dvs , rolul psihologului clinician ?
Conform
Colegiului
Psihologilor din România , clinicianul este profesionistul atestat în psihologia clinică , având drept de liberă practică , și care poate să-și desfășoare activitatea în clinici , spitale , dar și în instituții și organizații guvernamentale și non-guvernamentale , cu atribuții în domeniul sănătății .
Rolurile psihologului clinician se pot exercita în mai multe direcții , cum ar fi : investigarea și psihodiagnoza
tulburărilor psihice , evaluarea stării de sănătatate mentală , psihodiagnoza personalității și a mecanismelor de adaptare la stres , evaluarea gradului de discernământ al persoanelor ș . a . m . d . Intervențiile clinicianului se pot adresa printre altele , creşterii aderenței la tratament a pacienților cu boli cronice , optimizării stilului de viață al acestora , consilierii şi terapiei suportive în situații de criză etc .
Pentru a obține date relevante şi consistente cu privire la client , psihologul clinician apelează la metodele și tehnicile consacrate ( interviul clinic , observația , chestionarele şi testele psihologice ), fără a omite însă background-ul cultural și social , ca posibile surse ale dificultăților cu care se confruntă individul . Psihologul american Robert Woody , spunea : „ Evaluarea clinica este orientata individual , dar ia intotdeauna in considerare existenta sociala a persoanei .”
Integrând informații dintr-o mare varietate de surse , clinicianul va elabora un raport psihologic complex și recomandări terapeutice care să servească depășirii de către client a situației problematice . Un nivel optim de relaţionare al specialistului cu clientul , este absolut necesar din această perspectivă . În țările în care sănătatea mentală a populației constituie o preocupare de prim rang , clinicianul este în mai mare măsură responsabilizat , fiind solicitat să demonstreze cu date factuale că intervenția sa a fost una de succes și ca urmare , starea clientului este ameliorată .
Studenţii dvs . au participat la un curs organizat de Fundaţia Baylor Marea Neagră . Cum aţi perceput , ca profesor , această instruire ?
Programul „ Abilități de intervenție în evaluarea și consilierea pacienților cu boli cronice în privința aderenței la tratament ” a vizat formarea competențelor privitoare la problemele de aderență , necesare absolvenților de psihologie , cu perspective de a se angaja în domeniul sănătății . Am învățat cu toții laolaltă , profesori și studenți , deopotrivă ! Cursul a fost atractiv , fiind conceput într-o manieră modernă și interactivă , care a inclus o parte teoretică ( Manualul de aderență ) și una aplicativă , bazată pe exerciții , analize și studii de caz . Participanții și-au dezvoltat abilitățile de comunicare și de relaționare în context clinic , de evaluare și consiliere a pacienților cu afecțiuni cronice , capacitatea de a analiza critic situațiile-problemă și de a identifica soluții . Studenții și masteranzii au avut prilejul de a-și exercita într-un cadru stimulativ și provocator competențele dobândite în facultate și de a le diversifica prin contactul cu experiența psihologilor Fundației Baylor și cu noile idei teoretice şi metodologice apărute în cercetarea despre aderență .
Care este relația Facultății de Psihologie și Științele Educației cu ONG-urile ?
Facultatea de Psihologie și Științele Educației realizează anual colaborări la nivel instituțional cu un număr important de ONG-uri , în scopul derulării programelor de practică de specialitate , formare continuă și voluntariat , pentru domeniile de studii Psihologie și Asistență Socială . Aceste activități , precum și schimburile de experiență dintre specialiștii implicați , sunt menite să asigure în cadrul curriculei universitare o îmbinare armonioasă a activităților teoretice cu cele practice , pentru sporirea competențelor absolvenților noștri . În scopul unei mai bune integrării a studenților în comunitate , facultatea noastră a găzduit „ Târgul ONG-urilor Constănțene – oferte de voluntariat pentru tineri ”, la care au participat peste 30 de organizații reprezentante ale societății civile , dar și un număr mare de studenți entuziaști . Contextul creat de colaborarea cu ONG-urile , oferă studenților noștri ocazia de a aprofunda principiile educației antreprenoriale în domeniile social și medical , de a se implica în campanii de conștientizare de către comunitate a problemelor de interes major , sau de a-și forma un abilități pro-sociale , în folosul grupurilor și comunităților defavorizate .
3