Once upon a time... - ZSP project newsletter nida newsletter poprawiony - Page 4

Z e s pó ł S z ko lno - P r z e ds z ko lny w B r z e źn ic y ul. A. Gorczyńskiego 1 34-114 Brzeźnica Tel.: +48 338792745 Faks: +48 338792745 E-mail: sekretariat@zspbrzeznica.pl Once upon a time… - the art of storytelling LAST BUT NOT LEAST… Ostatnim punktem do zrealizowania w tegorocznym pro- jekcie była gra miejska w Krakowie. Jej tradycję za- początkowaliśmy przy pracy nad drugim projektem Pro- gramu English Teaching i od tego czasu (czyli od 2012 roku!) te zajęcia terenowe cieszą się popu- larnością wśród uczestników. Zazwyczaj realizowane na koniec projektu stanowią istną wisienkę na torcie całorocznej pracy. Jedno z zadań gry miejskiej: dorwać cudzoziemca, otoczyć go i … zadać mu kilka pytań po angielsku oraz poprosić o możliwość zrobienia sobie z nim zdjęcia. Projekt ONCE UPON A TIME… - THE ART OF STORYTELLING realizowany jest w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.