Once upon a time... - ZSP project newsletter nida newsletter poprawiony - Page 3

Z e s pó ł S z ko lno - P r z e ds z ko lny w B r z e źn ic y ul. A. Gorczyńskiego 1 34-114 Brzeźnica Tel.: +48 338792745 Faks: +48 338792745 E-mail: sekretariat@zspbrzeznica.pl Once upon a time… - the art of storytelling Nie tak dawno temu dzięki grantowi Programu English Teaching do naszej szkoły przybyły Czerwony Kapturek wraz z Kopciuszkiem i razem zachęcały najmłodszych uczniów ZSP w Brzeźnicy do nauki języka angielskiego. Ze szkoły z tym samym przesłaniem postacie z popularnych bajek ruszyły do przedszkoli w Brzeźnicy i Marcyporębie.