On Stock AW21 - Höst/vinter När gåvor är en konst. On Stock höst/vinter 2021 - Page 2

Du håller just nu i Orrefors och Kosta Bodas OnStock-katalog .
Vår målsättning är att leverera så snabbt som möjligt . Våra leveransvilkor är därmed 1 - 3 arbetsdagar . Undantag gäller vid specialprodukter .
SKATTEREGLER FÖR GÅVOR
JULGÅVA är skattefri om gåvan inte överstiget 400 kr exkl . moms
JULKAMPANJER Våra bästa priser
JUBILEUMSGÅVA är en gåva till anställda när företag firar 25 , 50 , 75 – eller 100 årsjubileum . Jubileumsgåvan är skattefri om värdet inte överstiger 1080 kr exkl moms .
MINNESGÅVA är en gåva av minneskaratkär som lämnas till en varaktigt anställd antingen när den anställda uppnår en viss ålder ( tex 50-årsdag ) eller haft en längre tids anställning ( 25 år eller mer ) eller när en anställning upphör . Minnesgåvor är skattefria om värdet inte överstiger 12.000 kr exkl . moms och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör .
TILLFÄLLIG SKATTEFRIHET FÖR GÅVOR UPP TILL 1600 KR EXKL MOMS . Under perioden 1 januari – 31 december 2021 gäller en tillfällig skattefrihet för gåvor som innebär att du inte förmånsbeskattas för gåvor från din arbetsgivare så länge gåvornas värde sammantaget inte överstiger 1600 kr exkl moms och att de inte lämnas i pengar . Reglerna träder i kraft 1 maj 2021 men gäller för hela året .
2