om_0323_web | Page 3

OPUS MUSICUM hudební revue ročník 55 / 2023 , č . 3 ISSN 0862-8505
redakce : Martin Pašek , tel .: 725 794 290 , e-mail : martin . pasek @ opusmusicum . cz , Lukáš Pavlica , tel .: 603 765 654 , e-mail : lukas . pavlica @ opusmusicum . cz typografie , sazba : Barbara Zemčík , jazykové korektury : Jolana Flašarová
marketing : Jana Janulíková , tel .: 606 717 732 , e-mail : marketing @ opusmusicum . cz administrace : Jolana Flašarová , tel .: 777 296 936 , e-mail : opusmusicum @ opusmusicum . cz kontakt : Krkoškova 45a , 613 00 , Brno , tel .: 725 794 290 , e-mail : redakce @ opusmusicum . cz
www . opusmusicum . cz
obálka : přední strana : Hana Svobodová , Živé knihy , 2021 , umělý mramor zadní strana : Hana Svobodová , Živé knihy , 2021 , umělý mramor
recenzenti čísla : Šárka Havlíčková Kysová , Mariana Kološtová , Ondřej Pivoda , Stanislav Tesař
Povoleno MK ČR pod č . 5652 , cena jednoho čísla 100 Kč , roční předplatné : 500 Kč . Objednávky ročního předplatného i jednotlivých čísel přijímá administrace redakce . Číslo účtu pro předplatné : 6990730287 / 0100
vydává : Opus musicum , obecně prospěšná společnost , za finanční podpory Ministerstva kultury ČR , Nadace Leoše Janáčka , Nadace Český hudební fond , Statutárního města Brna a příspěvků soukromých osob . Vychází šestkrát do roka . Opus musicum je recenzovaným časopisem .
Opus musicum o . p . s ., řídí správní rada ve složení : Patricie Částková , Lucie Šilerová , Martin Flašar , redakční rada pracuje ve složení : Jiří Čevela , Dan Dlouhý , Šárka Havlíčková Kysová , Ondřej Jirásek , Vladimír Maňas , Michal Nejtek , Viktor Pantůček , Jana Spáčilová , Jiří Suchánek , Pavel Sýkora , Jaroslav Šťastný , Miloš Vojtěchovský a Miloš Zapletal .
Nevyžádané rukopisy se nevracejí . Redakce neodpovídá za programové změny , které jí pořadatelské agentury neoznámí . Za obsahovou správnost textu ručí autor . Názory autorů nemusejí vždy vyjadřovat stanovisko redakce . Osobní návštěvy redakce pouze po předchozí telefonické domluvě .