OKB När Gåvor Är Konst - OnStock Vår 2018 | Page 3

INNEHÅLL CITY BARGLAS SID 10 SOMMAR & KAMPANJER SID 22 FAVORITER SID 4 BRA ATT VETA GÄLLANDE SKATTEREGLER FÖR GÅVOR Information om gåvor, med hänvisning till Skatteverkets hemsida: JULGÅVA är skattefri om värdet inte överstiger 360 kr exklusive moms. JUBILE­UMS­GÅVA är en gåva till en anställd när företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum. Jubileumsgåvan är skattefri om värdet inte överstiger 1080 kr exklusive moms. MINNESGÅVA är en gåva av minneskaraktär som lämnas till en varaktigt anställd antingen när den anställde uppnår en viss ålder (t.ex. 50-årsdag) eller haft en längre tids anställning (25 år eller mer) eller när en anställning upphör. Minnesgåvor är skattefria om värdet inte överstiger 12 000 kr exklusive moms och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver när anställningen upphör. 3