ODEON OSLO ODEON magasinet 1•2018 | Page 3

Velkommen til oss – vi er SF Kino skifter navn til ODEON Kino i forbindelse med at vi har åpnet vår første kino i Oslo, som også er landets største kinosenter: ODEON Oslo med 14 kino-saler, inkludert en IMAX- og en LUXE-sal. Kinosenteret på Storo i Oslo er etter vår mening referansen for hvordan et moderne kinosenter kan være. Vi ønsker en merkevareidentitet som er unik i Norge, som også har en sterk kinoarv som utrykker vår stolthet over våre kinoer, og vi havnet på ODEON som det åpenbare valg. I mars 2017 ble SF Kino AS kjøpt av ODEON Cinemas Group, som igjen er en del av amerikanske AMC Th eaters. Navnet i seg selv går tilbake minst 2500 år, til antikkens Hellas – der en odeon var en bygning, eller i det minste en struktur med tak, der en kunne fremføre musikk og dikt. I moderne tid stammer ordet fra fi lm- mediets ungdomsår. Såkalte Nickelodeon-er var populære i USA tidlig på 1900-tallet. Her kunne man betale fem cent og få se levende bilder, derav navnet: Ordet er en blanding av «nickel» (kallenavnet på en fem cent-mynt) og «odeon» (fra det greske ordet, som innen da også var kjent gjennom et teater i Paris). Etter hvert begynte fl ere europeiske kinoer å bli kalt odeoner, men det var først i 1930 i Storbritannia at det ble 3 gjort til et varemerke. Det skjedde idet en mann ved navn Oscar Deutsch skulle åpne sin andre kino. Innen 1937 var ODEON allerede blitt synonymt med å gå på kino i Storbritannia, og ikke bare for å se fi lm – men for å få en god opplevelse i fl otte omgivelser, hvor selv stolene var trukket i imitert leopardskinn! Det er denne tradisjonen vår egen hoved- stads nye kinostorstue skriver seg inn i. Kinoen, som ligger midt mellom BI og Storo Storsenter i Nydalen i Oslo, er altså Norges største kinosenter, med 14 saler, laserpro- jeksjon, 3D-lyd og landets eneste IMAX. De andre SF-kinoene blir omdøpt til ODEON i løpet av sommeren 2018.