OBIEKTY BASIC 3/2020 (lipiec) (v2) (clone) | Page 21

Ostatnie miesiące zweryfikowały świadomość zarządców obiektów co do kosztów stałych i ich optymalizacji. Efektywność energetyczna jest jednym z obszarów, który może pomóc im wygenerować znaczne oszczędności. Dodatkowo nadchodząca nowelizacja dyrektywy Efektywności Energetycznej EED zmienia system odczytu mediów energetycznych, wymuszając przystosowanie urządzeń zliczających zużycie. O optymalizacji kosztów, planowaniu oszczędności, dyrektywie EED oraz aktualnych wyzwaniach zarządców, najemców i inwestorów rozmawiamy z Maciejem Dolnym, prezesem zarządu firmy Ista Polska. Rozmawia: Krzysztof Kogut Maciej Dolny PREZES ZARZĄDU FIRMY ISTA POLSKA NASZ EKSPERT