OBIEKTY BASIC 3/2020 (lipiec) (v2) (clone) | Page 17

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ OD TAURONA Produkt Zarządzanie Energią od Taurona gwarantuje wymierne efekty. Zapewnia znaczne zmniejszenie zużycia prądu i ciepła poprzez wykorzystanie potencjału nowoczesnych budynków i zwiększenie efektywności w zarządzaniu układami ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji (HVAC) w budynkach wielkokubaturowych: centrach handlowych, biurowcach, halach sportowych i widowiskowych. Produkt Zarządzanie Energią oparty jest na nowoczesnej technologii opracowanej przez partnera technicznego Taurona. Jej zadaniem jest poprawa efektywności sterowania układami HVAC poprzez dostosowanie zużycia energii i ciepła do zmiennego obciążenia budynku. System sterujący jest parametryzowany indywidualnie dla każdego klienta i może być zmieniany dynamicznie w zależności od aktualnych potrzeb. Tomasz Fornalczyk KIEROWNIK BIURA PRODUKTÓW PODSTAWOWYCH RYNKU BIZNESOWEGO, TAURON SPRZEDAŻ SP. Z O.O. O AUTORZE