OBIEKTY 6/2021 ZESTAWIENIE FM (clone) | Page 2

Liczba obsługiwanych klientów – rok 2021
Liczba pracowników zatrudnionych bezpośrednio – koniec 2021
500 000 m 2
Obsługiwana powierzchnia wszystkich usług – rok 2021

REKOMENDACJE 06 / 2021

DANE PODSTAWOWE

NAZWA FIRMY

AKINT

FORMA PRAWNA

Spółka z o . o .

OPIS FIRMY

Blisko 15 lat pomagamy naszym Klientom w wielu przenikających się obszarach działania w branży nieruchomości .

Posiadamy własny zespół o szerokim zakresie kompetencyjnym , wspomagany przez doświadczonych i sprawdzonych partnerów , który pozwala nam elastycznie reagować na każde potrzeby Naszych Klientów w zmieniających się otoczeniu .

Pomagamy naszym Klientom elastycznie dopasować nieruchomości do oczekiwań użytkowników przy jednoczesnym przestrzeganiu stałych zasad i procedur obowiązujących w inżynierii i technologii obiektów .

SPECJALIZACJA

Akint . services – serwis oraz obsługa instalacji i techniki obiektowej

Akint . archi – usługi architektoniczno-projektowe Akint . engineering – usługi wsparcia i doradztwa inżynieryjnego

Akint . energy – usługi z zakresu energii i mediów : audyty , doradztwo , realizacja projektów energetycznych i zielonej energii .

Akint . spaces – usługi kreowana i zmiany przestrzeni

CHARAKTERYSTYKA DOSTAWCY

Typ dostawcy : Partner w usługach technicznych , inżynieryjnych i projektowych

Opis usługi głównej :

Konsulting :

Zarządzanie usługą obcą :

Dostarczane usługi własne / facility services

Partner w usługach technicznych , inżynieryjnych i projektowych

NIE NIE

MODUŁ WIEDZY

Oferowany plik do pobrania

Przynależność do organizacji branżowych :

Akint . services – serwis oraz obsługa instalacji i techniki obiektowej Akint . archi – usługi architektoniczno- -projektowe Akint . engineering – usługi wsparcia i doradztwa inżynieryjnego Akint . energy – usługi z zakresu energii i mediów : audyty , doradztwo , realizacja projektów energetycznych i zielonej energii . Akint . spaces – usługi kreowana i zmiany przestrzeni

Katalog ofertowy PL Katalog ofertowy ENG

PRFM , Polsko Francuska Izba Gospodarcza

SIEDZIBA GŁÓWNA W POLSCE Warszawa , Wiertnicza 143a

OSOBY KLUCZOWE KK

MGR INŻ . KRZYSZTOF KOZŁOWSKI CHIEF OPERATIONAL OFFICER

AKTUALNE DANE OPERACYJNE

+ 200 35

Liczba obsługiwanych klientów – rok 2021
Liczba pracowników zatrudnionych bezpośrednio – koniec 2021

500 000 m 2

Obsługiwana powierzchnia wszystkich usług – rok 2021