Nyt fra Assisi-Kredsen nr 99 juni 2019 | Page 2

- ¨ - ¨ - ¨ ¨ ¨ -