Nyt fra Assisi-Kredsen nr 98 - februar 2019 - Page 8

Regnskabet fortætter side 13 8