Nyt fra Assisi-Kredsen Nr 97. November 2018 | Page 2

ASSISI-KREDS DATOER INDHOLD: Efterårsmøde om Clara side 3 Tanker om helgener side 4 Efterårsrejsen til Assisi side 6 At finde mening i det anderledes side 13 Turen til Helsingør side 15 Frans i litteraturen (2) side 16 Broder Jakobs livsvej side23 Bestyrelsen ♦ 24. november 2018: Efterårsmøde i Vejleå Kirke, Ishøj: Lissie Lundh: Den hellige Clara ♦ 23. februar 2019: Årsmøde Charlotte Rørth: "Hun mødte Jesus - som så mange andre, men hvor- dan lever man med oplevelserne? ♦ 31. maj - 8. juni 2019: Rejse til Assisi - fuldtegnet (henv. Gunnar Bach Pedersen) ♦ 6. - 9. september 2019: Weekendtur til Vadstena ♦ 28. sept. - 6. okt. (forbehold for nøjagtige datoer) Rejse til Assisi (henv. Susanne Gram Larsen) bagsiden Korte meddelelser Assisi-Kredsen har skiftet bank. Fremover er kredsens bankkonto i Arbejdernes Landsbank med reg. nr. 5361 konto nr. 0262776. Hertil betales kontingent frem- over. Vi forventer i øvrigt, at det i forbindelse med kontingentbetaling for 2018 bliver muligt at tilmelde betalingen til automatisk betaling via PBS. Betaling af rejser sker fortsat på kredsens rejsekonto reg. nr. 0400 konto nr. 4016770359. Der er ikke noget program i dette blad for forårsrejsen 31. maj - 8. juni, da der har været så mange, der har henvendt sig på forhånd, at den er fuldtegnet med 30 deltage- re. Vil du på venteliste, kan du finde programmet her http://assisi.dk/Nyt/Assisirejse- foraar2019.pdf og tilmelde dig her http://www.assisi.dk/mail/foraarsrejse.php. Efter ønske fra årsmødets deltagere arbejder vi videre på at arrangere en weekendtur til Vadstena. Det bliver fra 6.-9. september 2019. Vi forventer at kunne præsentere programmet i næste nummer af Nyt fra Assisi-Kredsen. 2