Nyt fra Assisi-Kredsen Nr 96 Juni 2018 - Page 9

ASSISITUREN - MAJ 2018 Beretning v. Bente og Peter Dinesen Vi havde glædet os længe! I lufthavnen bød Gunnar og Michael velkommen, og vi mødte flere kendte end ukendte med- rejsende. I år var vi ikke opgraderet til SAS Plus, så vi måtte pænt ind i køen. Efter en fin flyvetur blev vi modtaget i Rom af Iacopi-bussen, og så af sted mod Assisi med en halv times pause under- vejs, hvor alle 25 blev bespist og fik sluk- ket tørsten. Gunnar forberedte os på gen- syn/møde med Assisi gennem en beret- ning om Romerrigets historie, Italiens Grønne Hjerte, Umbriens og de øvrige regioners indbyrdes uoverensstemmelser. Så dukkede Assisi op i horisonten – og hvilket syn! Hjertelig velkomst, god mid- dag og derefter aftenhygge på torvet. Per- fekt start på turen. Næste dags program startede med rund- visning i San Francesco, hvor Broder Theodor viste rundt og berettede om Ci- mabue, Giotto, Lortenzetti og vi nød sy- net af de smukke fresker. Resten af for- middagen var til fri afbenyttelse, hvilket for os betød gensyn af Katedralens muse- um med den helt unikke kunstsamling. Eftermiddagen bød på tur rundt i byen. Vi startede ved Santa Maria Maggiore og på bispepladsen hørte vi om, hvordan Frans afskrev sin biologiske far og herefter ale- ne havde sin far i himlen. Derefter Chiesa Nuova med statuen af forældrene udenfor og med fortællingen om, hvordan mode- ren gennem et syn blev henvist til at føde i stalden. S. Chiara, hvor vi på pladsen Lørdag startede med rundvisning i San Francesco 9