Nyt fra Assisi-Kredsen Nr 96 Juni 2018 - Page 13

FOREDRAG VED GUNNAR BACH PEDERSEN v. ASSISI-KREDSENS ÅRSMØDE 2018 Frans er en historisk person, som levede i en bestemt årrække på begge sider af år 1200. Men han er også en person, som der er skrevet utallige bøger om, både i årene umiddelbart efter hans død og helt op til i dag. Bøger af vidt forskellig ka- rakter, der er romaner og biografier, le- gender, teologiske værker. Når vi danske- re skal i gang med et litterært emne, så er det altid rart, hvis man kan begynde med vor store nationale forfatter H. C. Ander- sen. Men i denne sammenhæng må vi konstatere, at H. C. Andersen vist ikke har interesseret sig for Frans af Assisi, selv om han har være i Assisi, eller i hvert fald så nær på som Santa Maria degli Angeli. I En digters Bazar beretter han om en rejse fra Firenze til Rom med vetturin (det var sådan en slags charterka- ret), og her passerer de Assisi. Vor dan- ske nationalforfatter har dog ikke andet at bemærke end en beklagelse over, at de måtte opholde sig så længe i Santa Maria, fordi en dame i selskabet skulle skrifte. ”Ved Assisi, den hellige Frans’s By, be- søgte vi i Landsbyen Kirken del angeli, Signora skulde skrifte.” Frans har tilsyneladende interesseret den store digter lige så lidt som han interesse- rede Goethe, som kom til Assisi og passe- rede San Francesco-basilikaen uden at gøre stop, ja endog med afvisning. Det eneste, der interesserede ham var Miner- va-templet på torvet. Men nu var Frans jo hverken dansker el- ler tysker, men voksede op i en af de mange stater, som senere blev samlet til Italien, og som også på Frans’ tid havde et vist sprogligt fællesskab. Så derfor skulle vi måske ikke gå til H. C. Ander- sen eller Goethe, men snarere til den itali- enske nationaldigter. Og det er jo Dante. 13