Nyt fra Assisi-Kredsen Nr 95 Februar 2018

Februar 2018 nr. 95 1 Fra La Verna